ПРОЕКТИ

Градежништво

Инфраструктурни објекти


Мост 520 m – Бања - Секција 3A, Проект - Devoll Hydropower, Албанија

Мост 520 m – Бања - Секција 3A, Проект - Devoll Hydropower, Албанија

Албанија
Мост 300 m – Бања - Секција 3A, Проект - Devoll Hydropower, Албанија

Мост 300 m – Бања - Секција 3A, Проект - Devoll Hydropower, Албанија

Албанија
Мост 190 m – Бања - Секција 3A, Проект - Devoll Hydropower, Албанија

Мост 190 m – Бања - Секција 3A, Проект - Devoll Hydropower, Албанија

Албанија

Јавни објекти


Стадион Беране, Црна Гора

Стадион Беране

Црна Гора
Стадион Беране, Црна Гора

Стадион Беране

Црна Гора
Стадион Беране, Црна Гора

Стадион Беране

Црна Гора

Индустриски објекти

Адиент аутомотив, Струмица, Македонија

Адиент аутомотив

Струмица, Македонија
Адиент аутомотив, Струмица, Македонија

Адиент аутомотив

Струмица, Македонија
Адиент аутомотив, Струмица, Македонија

Адиент аутомотив

Струмица, Македонија
Рафинерија, Битола, Македонија

Рафинерија

Битола, Македонија
Рафинерија, Битола, Македонија

Рафинерија

Битола, Македонија
Млекара Велковски, Битола, Македонија

Млекара Велковски

Битола, Македонија
Млекара АД Битола, Битола, Македонија

Млекара АД Битола

Битола, Македонија
Млекара АД Битола, Битола, Македонија

Млекара АД Битола

Битола, Македонија
Агроинвест, Прилеп, Македонија

Агроинвест

Прилеп, Македонија
Универзитет Тетово, Тетово, Македонија

Универзитет Тетово

Тетово, Македонија

Машинство

Опрема за енергетски објекти


ТЕ РЕК Битола, Битола, Македонија

ТЕ РЕК Битола

Битола, Македонија
ТЕ РЕК Битола, Битола, Македонија

ТЕ РЕК Битола

Битола, Македонија
ТЕ РЕК Битола, Битола, Македонија

ТЕ РЕК Битола

Битола, Македонија

Резервоари


Битумен резервоар, Штип, Македонија

Битумен резервоар

Штип, Македонија
Резервоари за рафинерија, Битола, Македонија

Резервоари за рафинерија

Битола, Македонија
Кнауф Радика, Дебар, Македонија

Кнауф Радика

Дебар, Македонија

Асфалтни бази


Асфалтна база, Штип, Македонија

Асфалтна база

Штип, Македонија
Асфалтна база, Штип, Македонија

Асфалтна база

Штип, Македонија
Асфалтна база, Штип, Македонија

Асфалтна база

Штип, Македонија

Друга опрема


Повеќенаменски и тениски терени во повеќе градови во Р.Македонија, Македонија

Повеќенаменски и тениски терени во повеќе градови во Р.Македонија

Македонија