ПРОЕКТИ

Градежништво

Инфраструктурни објекти


Мост 520 m – Бања - Секција 3A, Проект - Devoll Hydropower, Албанија

Мост 520 m – Бања - Секција 3A, Проект - Devoll Hydropower, Албанија

Албанија
Мост 300 m – Бања - Секција 3A, Проект - Devoll Hydropower, Албанија

Мост 300 m – Бања - Секција 3A, Проект - Devoll Hydropower, Албанија

Албанија
Мост 190 m – Бања - Секција 3A, Проект - Devoll Hydropower, Албанија

Мост 190 m – Бања - Секција 3A, Проект - Devoll Hydropower, Албанија

Албанија

Јавни објекти


Стадион Цетиње, Црна Гора

Стадион Цетиње

Црна Гора
Затворен пливачки базен Охрид, Македонија

Затворен пливачки базен

Охрид, Македонија
Затворен пливачки базен Охрид, Македонија

Затворен пливачки базен

Охрид, Македонија
Стадион Беране, Црна Гора

Стадион Беране

Црна Гора
Градски стадион Прилеп, Македонија

Градски стадион Прилеп

Македонија
Пешачки мост Прилеп, Македонија

Пешачки мост Прилеп

Македонија

Машинство

Опрема за енергетски објекти


ТЕ РЕК Битола, Битола, Македонија

ТЕ РЕК Битола

Битола, Македонија
ТЕ РЕК Битола, Битола, Македонија

ТЕ РЕК Битола

Битола, Македонија
ТЕ РЕК Битола, Битола, Македонија

ТЕ РЕК Битола

Битола, Македонија

Резервоари


Силоси Сопотница, Македонија

Силоси Сопотница

Сопотница, Македонија
Битумен резервоар, Штип, Македонија

Битумен резервоар

Штип, Македонија
Кнауф Радика, Дебар, Македонија

Кнауф Радика

Дебар, Македонија

Асфалтни бази


Асфалтна база, Штип, Македонија

Асфалтна база

Штип, Македонија
Асфалтна база, Штип, Македонија

Асфалтна база

Штип, Македонија
Асфалтна база, Штип, Македонија

Асфалтна база

Штип, Македонија

Други конструкции


Хотел Загер, Бјела, Црна Гора

Хотел Загер

Црна Гора
Солергон, Грција

Солергон

Грција
Хотел Дрим, Струга, Македонија

Хотел Дрим

Македонија
Повеќенаменски и тениски терени во повеќе градови во Р.Македонија, Македонија

Повеќенаменски и тениски терени во повеќе градови во Р.Македонија

Македонија